Назад

Относно

Чрез проектът ще се предостави на МСП цялата необходима помощ, за да бъде намалено въздействието им върху околната среда. Те трябва да вградят устойчивост в своите управленски роли и да получат достъп до инструменти, които ще позволят да наблюдават това въздействие върху околната среда. С намесата на технологиите, инструментите могат да станат ефективни и надеждни, а наблюдението – да се извършва дистанционно. За ръководствата на МСП е изключително важно да разполагат с навременна информация , за да вземат решение за подходяща коригираща реакция и да овладеят щетите за околната среда.

Резултати

01
Дескриптори на нива по ЕКР
Вижте повече
02

Дигитален инструмент за одит на устойчивост

Вижте повече
03

SustainSMEs-учебна програма и курс за ПОО

Вижте повече

Objectives

  • Разработване на контролен механизъм, в рамките на МСП с цел подобряване или поддържане на добри показатели за устойчивост •Дефиниране на нова роля в рамките на МСП, възлагайки й конкретни задачи и отговорности, отнасящи се до устойчивостта
  • Насърчаване на признаването на умения и квалификации съгласно ЕКР в Европа
  • Подобряване на практиките и перспективите за устойчивост на МСП
  • По-бързи иновации, образование, социално включване и опазване на климата/енергията, в съответствие със стратегията на ЕС.
  • По-бързи иновации, образование, социално включване и опазване на климата/енергията, в съответствие със стратегията на ЕС.
  • Засилване на ролята на ПОО в обучението на управлението на МСП относно политики и практики за устойчивост
  • Подчертаване на използването на ЕКР и ЕКСПОО като инструменти за постигане на учене през целия живот

Целеви групи

VET : interested in new tools for training SME management on sustainable development.

SMEs/SME Management : interested in strategies and practices that can strengthen their sustainability potential. Any such strategies or practices must have a clear definition and be closely monitored to produce the desired results. SME stakeholders: interested in the sustainability outlook of SMEs and their impact on the environment.

Eco and social groups: interested in practices that promote environmental and social responsibility.

Economy stakeholder: interested in a healthier business environment for SMEs and securing jobs

Translate »