Назад

Модул 1: Бизнес модел за устойчивост Тройна долна линия

Цел на модула

Целта на този модул е да запознае обучаемите с бизнес модела за устойчивост: Тройна долна линия, начините за неговото прилагане и измерване, както и ползите от него.

Резултати от обучението

Чрез този модул обучаемите ще могат да:

  1. разберат важността на устойчивостта
  2. разберат какво прави една организация устойчива
  3. разпознаят начините за практикуване на устойчивост
  4. проследяват напредъка към постигане на целите за устойчивост
Translate »