Назад

Модул 2: Ефективно устойчиво управление

Цел на модула

Целта на този модул е да дефинира ефективно устойчиво управление, да демонстрира комуникационни стратегии в рамките на темата, да предостави инструменти за прилагане на темата към вашата организация, да предостави информация за ангажираността на служителите и да очертае някои най-добри практики за ефективно устойчиво управление

Резултати от обучението

Чрез този модул обучаемите ще могат да:

  1. опишат ефективното устойчиво управление
  2. прилагат комуникационна стратегия към своите бизнес практики
  3. оценяват на това къде се намират те по отношение на устойчивото развитие
  4. създават и предлагане на програми за ангажиране на служителите в рамките на техните организации
  5. се вдъхновяват от примерите за най-добри практики.
Translate »