Назад

Модул 3: Ключови показатели за ефективност

Цел на модула

Целта на този модул е да посочи дефиницията и характеристиките на KPI. Модул 3 ще информира обучаемите за различните видове KPI и ще подчертае значението на тези показатели.

Резултати от обучението

Чрез този модул обучаемите ще могат:

  1. Проследяват и анализират KPI в своята бизнес стратегия.
  2. Изберете подходящите KPI според техните нужди.
  3. Задайте KPI в 4 стъпки
  4. Идентифициране и използване на социални, финансови и екологични показатели за устойчивост
Translate »