Назад

Модул 5: KPI на социалния стълб

Цел на модула

Целта на този модул е да запознае участниците с областта на социалната устойчивост в компаниите и да покаже значението и необходимостта от прилагане на социално устойчива корпоративна култура.

Резултати от обучението

Чрез този модул обучаемите ще:

  1. се запознаят с основните предимства на социалната устойчивост;
  2. разберат социалната устойчивост като важен социален компонент за устойчив начин на живот;
  3. разберат общото значение и необходимост от прилагане на социална устойчивост в МСП;
  4. запознаят с основните мерки за прилагане на социална устойчивост вътре и извън компанията.
Translate »