Назад

Модул 6: KPI по организационния и финансовия стълб

Цел на модула

Целта на този модул е да обучи учащите в прилагането на организационни и финансови KPIs за МСП

Резултати от обучението

Чрез този модул обучаемите ще могат да:

  1. разберат концепцията за KPI
  2. идентифицират стъпките за генериране на ефективни KPI.
  3. Анализират KPI в областта на маркетинга, продажбите, обслужването на клиенти и социалните медии
  4. разберат тези KPI за управление и управление на проекти
  5. тълкуват KPI в областта на финансите и човешките ресурси
Translate »