Назад

Модул 7: Инструменти и шаблони

Цел на модула

Целта на този модул е да запознае участниците с различни инструменти и рамки, използвани от компаниите за планиране, управление, оценка и отчитане на техните стратегии и усилия за устойчивост. Той също така въвежда инструмента за одит на цифровата устойчивост на проекта SustainSMEs като алтернативно цифрово решение за оценка на ефективността на компанията въз основа на стълбовете на Triple Bottom Line Sustainability Business.

Резултати от обучението

Чрез този модул обучаемите ще могат:

  1. Придобиване на знания за различни инструменти, шаблони и рамки, използвани за оценка на целите за устойчивост на организацията
  2. Разбиране на целите, крайните потребители и функциите на инструмента за одит на цифровата устойчивост
  3. Използвайте инструмента за цифров одит на устойчивостта.
Translate »