Десет стъпки за ефективни KPI и видове KPI

  1. Определете как вашите ключови показатели за ефективност (KPI) ще бъдат използвани в МСП.
  2. Свържете ги със стратегическите цели на вашето МСП.
  3. Разработване на SMART KPI.
  4. Дръжте ги непокътнати.
  5. Комбинирайте изоставащи и водещи KPI.
  6. Не прекалявайте с KPI.
  7. Организирайте данните си.
  8. Вашето KPI защо трябва да бъде разбрано.
  9. Дръжте под око и се движете.
  10. Помислете за итерация.
Translate »