Дефиниция на Тройна долна линия

Тройна долна линия е бизнес модел за устойчивост, който предполага, че организациите трябва да измерват социалното и екологичното си въздействие – заедно с финансовите си резултати – вместо да се концентрират само върху печеленето на пари или традиционната “долна линия”.

Translate »