Заключителни бележки

  • Използването на KPI е от решаващо значение за МСП за подобряване на техните стратегически и оперативни процеси на вземане на решения.
  • В този модул 6 на проекта SustainSMEs са обяснени десетте стъпки, необходими за идентифициране на най-важните и интересни ключови показатели за ефективност на МСП.
  • Най-подходящите и интересни ключови показатели за ефективност за МСП се анализират за всяка област на организацията.
Translate »