Значението на програмите за ангажиране на служителите

Видове екологично поведение на служителите

  • Задължителен Електронен борд на предприятието: Поведение, изисквано от организацията
  • Доброволен Електронен борд на предприятието: Поведение, което се простира отвъд отговорностите на работното място и включва промени в процедурите на работното място, активно участие в екологични проекти и програми, предлагане на подкрепа на колеги и други действия, които подобряват организационния, социалния и психологическия климат на екологично ориентирания бизнес.
Translate »