Значението на тройната долна линия

Поддържането на рентабилност и в трите измерения на устойчивостта гарантира дългосрочната жизнеспособност на организацията.

Има две причини за това:

  • Директива на ЕС за устойчивост на корпоративната отчетност (CRSD)
  • Подобрява традиционната счетоводна долна линия
Translate »