Значението на KPI

KPI са ефективен начин за бизнеса да гарантира, че неговите екипи осигуряват и подкрепят общите цели, определени от бизнеса.

Защо бизнесът трябва да определя определени ключови показатели за ефективност?

 • Независимо дали измервате колко успешна е работата или искате да измерите ефективността на служителите, KPI са важни, защото поддържат екипите да се движат в една и съща посока като цяло.
 • KPI позволяват на лицето, което ги използва, да реагира по-добре, когато нещо, което са настроили, не работи правилно, като в същото време подчертава кога нещо работи правилно и ефективно и се опитва да го подобри.
 • Дръжте екипите си отговорни. Уверете се, че всеки в екипа осигурява добавена стойност с ключови показатели за изпълнение, които ще помогнат на служителите да наблюдават напредъка си и лидерите да продължат с процесите на управление на бизнеса.

Защо KPI са важни за вашия бизнес?

 1. Мониторинг на здравето на компанията. Те показват колко добре една организация се представя.
 2. Измерване на напредъка.
 3. Привеждане в съответствие на целите и задачите. Той дава прозрения за преразглеждане на плановете, за да работи по-добре за организацията.
 4. Определете проблемите, които трябва да бъдат решени.
 5. Анализирайте моделите и ефективността на процеса.
 6. Идентифицирайте пречките и вземете решения за ресурсите за подобряване на ефективността.

Как една компания може да избере правилните KPI?

 • Започнете, като вземете предвид факторите, които лидерският екип използва при управлението на организацията
 • Обмислете и определете дали тези фактори помагат при оценката на напредъка на компанията спрямо заявените стратегии
 • Уверете се, че избраните KPI са достатъчно ясни, така че хората, които четат отчетите, да ги разбират.
 • Винаги адаптирайте KPI по подходящ начин към нуждите на вашата компания.
Translate »