Инструменти за прилагане на ефективно устойчиво управление

Устойчив куб

  • Може да се прилага за определяне на позицията на организацията в светлината на устойчивото развитие
  • Съдържа три перспективи за устойчиво развитие: икономическа, екологична и социална

Балансирана карта на показателите за устойчивост

  • Широко внедрен и утвърден инструмент, който е разработен за въвеждане на корпоративна стратегия в действие
  • Фокусира се върху нефинансовите аспекти
  • Има за цел да включи и трите перспективи за устойчиво развитие

Внедряване на качеството на устойчивостта

  • Матрицата е разработена в Япония през 1966 г. за разработване на продукти като част от Тоталното управление на качеството
  • Има за цел да прехвърли изискванията на клиентите в характеристиките на продукта
Translate »