Инструмент за междуведомствено сътрудничество

Управлението на действията играе ключова роля в почти всеки аспект на KPI. Ето защо съответните действия могат да бъдат инициирани от различни модули на инструмента за одит на SustainSMEs. Когато е необходимо, отговорността може да бъде прехвърлена на подходящо лице в екипа за управление на действията (регулатор на устойчивостта, мениджър “Човешки ресурси” и т.н.)

Translate »