Какво представлява инструментът за одит на цифровата устойчивост

Модулно уеб-базирано решение за одит на устойчивостта, което има за цел да следи резултатите от устойчивостта на МСП по стълбовете на бизнеса за устойчивост с тройно дъно: финансови, екологични и социални.

Инструментът за одит на цифровата устойчивост е предназначен да подпомага документацията, оценката, и стратегическо ръководство на фирмените процеси.

Translate »