Кои са крайните му потребители

Инструментът за одит SustainSMEs обединява различни заинтересовани страни, а именно:

  • Собственик на бизнес / Управител на фирмата
  • Регулатор на устойчивостта 
  • Финансов мениджър Мениджър човешки ресурси
  • Мениджър по околната среда
  • Всеки друг служител, отговарящ за събирането/записването на данни
Translate »