Мярка за KPI по екологичния стълб

Двата основни резултата от измерването, управлението и докладването на екологичните резултати са:

  • Значителни ползи за бизнеса: предприятията чрез намаляване и управление на използването на ресурсите намаляват разходите си и в същото време повишават ефективността си. Това може да доведе до подобряване на финансовите им резултати чрез намаляване на разхищението на материали, продукти или ресурси и чрез премахване или намаляване на разходите за данъци, свързани с екологични ограничения.
  • Ползи за околната среда: По-чист и по-ефективен продукт, който намалява вноса на околната среда от използването на енергия и ресурси.
Translate »