Нивата на качествена устойчивост на организациите

  1. Отхвърляне
  2. Липса на реакция
  3. Съответствие
  4. Ефективност
  5. Стратегическа проактивност
  6. Предприятието за устойчивост
Translate »