Определението, значението и ползите от ефективното устойчиво управление

Определение за ефективно устойчиво управление

Устойчиви бизнес практики към ежедневното им управление на решенията, селското стопанство, съоръженията и общностите с цел намаляване на емисиите, насърчаване на растежа и осигуряване на наличност на ресурси за бъдещите поколения.

Значението на ефективното устойчиво управление

  • Изменението на климата е голяма заплаха
  • Поведението на клиентите се променя, тъй като клиентите избират марка, която има по-етични и екологично устойчиви практики и ценности

Предимства на ефективното устойчиво управление

  • Намалени разходи
  • Увеличаване на печалбите
  • Подобрен публичен имидж
  • По-голяма удовлетвореност на служителите
  • Повишена социална отговорност
Translate »