Определение на KPI по екологичния стълб

“Екологичните ключови показатели за ефективност (KPI) предоставят на бизнеса инструменти за измерване. Те се определят като количествено измерими показатели, които отразяват екологичните резултати на бизнеса в съдържанието на постигането на неговите по-широки цели и задачи.

Translate »