Основни категории KPI по екологичния стълб

Според литературата най-важните екологични KPI са:

  • Съотношение на площта за развитие на проекта
  • Количество на заетата почва
  • Количество на използване на бетон
  • Мярка за пестене на вода
  • Рециклиране на вода
  • Намаляване на замърсяването на водите 
  • Намаляване на замърсяването на въздуха 
  • Намаляване на твърдите отпадъци 
  • Намаляване на шума 
  • Енергоспестяващи
Translate »