Предимствата на Triple Bottom Line

  • Увеличени приходи
  • Намалени разходи за енергия
  • Повишена производителност
  • Намалени разходи за наемане и износване
  • Намалени оперативни, стратегически и регулаторни рискове
Translate »