Прилагане на KPI по екологичния стълб

Показатели за устойчивост

Показатели за устойчиво представяне, адаптирани от (Христов & Кирико, 2019).

Цели за устойчиво развитие

Целите за устойчиво развитие (ЦУР), известни също като Глобалните цели, бяха приети от Организацията на обединените нации през 2015 г. като универсален призив за действие за прекратяване на бедността, защита на планетата и гарантиране, че до 2030 г. всички хора се радват на мир и просперитет.

17-те ЦУР са интегрирани – те признават, че действията в една област ще повлияят на резултатите в други и че развитието трябва да балансира социалната, икономическата и екологичната устойчивост” (ООН, 2023)

Системи за управление на околната среда

Системите за управление на околната среда (EMAS) се определят като “начин за организациите да постигнат социални, екологични и икономически бизнес цели”. EMAS са важен инструмент за устойчиво организационно развитие (Гиани и др., 2017)”. “Те могат да се използват като еталон, устойчиво текстилно производство и схема за управление на околната среда и одит” (Малетиц и др., 2015)

Системи за управление на околната среда за внедряване:

  • ISO 14001
  • EMAS
Translate »