Резюме

  • Устойчиво управление: бизнес практики, които имат за цел намаляване на емисиите, подобряване на растежа и гарантиране, че ресурсите са на разположение за следващите поколения.
  • Това е важно, тъй като е от полза за околната среда, общността и дългосрочната продължителност на живота на компанията
  • Съчетавайки комуникация и социална отговорност, компанията може да комуникира ефективно със своите избиратели
    Инструментите са важни, тъй като позволяват на компанията да превърне изискванията в бизнес стратегии
  • Служителите в рамките на една организация трябва да участват в екологичните практики, тъй като те са лицето на компанията
  • Най-добрите практики са очертани, за да вдъхновят МСП за ефективно устойчиво управление
Translate »