Социална устойчивост в МСП: как да се идентифицира социалната устойчивост и основните ползи от нея

Социална устойчивост в МСП

Социалната отговорност на една компания е насочена от една страна навътре към служителите, а от друга към социалната отговорност.

Идентифициране на социалната устойчивост

Компаниите привличат вниманието към себе си чрез етикети (продукти или услуги) и устойчиви системи за управление.

Етикетите, които се издават от групи по интереси или обществени заинтересовани страни, могат да помогнат за показване на социалната ангажираност към служителите и клиентите. Етикетът “Fairtrade” е добре познат етикет за глобално търгувани продукти. Тя спомага за гарантиране на въвеждането на регулирани условия на труд и спомага за забрана на дискриминацията и експлоататорския детски труд. Системите за устойчиво управление ангажират компаниите с процес на непрекъснато усъвършенстване (CIP) и контрол на процесите на създаване на стойност.

Основни ползи от социалната устойчивост за МСП

В рамките на дружество, което е въвело мерки за социална устойчивост, може да се генерира следното въздействие (inter alia):

  • Повишена мотивация и ангажираност на служителите към работата и компанията;
  • По-добри емоционални връзки и идентификация с компанията;
  • Добра работна атмосфера и повишено усещане за благополучие на работното място;
  • По-ниски колебания на персонала и дългосрочен, лоялен интерес към компанията;
  • Повишен процент на препоръките.

Основни ползи от социалната устойчивост за МСП (II)

Външните ефекти, които могат да бъдат предизвикани, могат да бъдат (inter alia):

  • Мотивираните екипи вършат изключителна работа;
  • По-добро позициониране на пазара и идентификация с марката;
  • По-висока надеждност и автентичност;
  • Повишено доверие в продукта или услугата;
  • Изграждане на основа на доверие с клиентелата на компанията.
Translate »