Финансови KPI

1. Основни финансови KPI

  • Марж на оперативната печалба

2. KPI за напреднали финанси

  • Възвръщаемост на активите
Translate »