KPI за управление

1. KPI за основно управление

  • Продажби по продукт или услуга
  • Оперативен марж

2. KPI за разширено управление

  • Приходи от ЕПРВ
Translate »