KPI на човешките ресурси

1. Основни KPI в областта на човешките ресурси

  • Разходи за труд на пълно работно време

2. Разширени KPI за човешки ресурси

  • Степен на задържане
Translate »