Ένα εργαλείο για διατμηματική συνεργασία

Η διαχείριση των δράσεων διαδραματίζει κεντρικό ρόλο σε όλες σχεδόν τις πτυχές των ΚΔΠ. Για το λόγο αυτό, τα σχετικά μέτρα μπορούν να δρομολογηθούν από διάφορες ενότητες του εργαλείου ελέγχου SustainSMEs. Εάν είναι απαραίτητο, η ευθύνη μπορεί να ανατεθεί σε ένα κατάλληλο άτομο στην ομάδα διαχείρισης μέτρων.

(υπεύθυνος βιωσιμότητας, διευθυντής ανθρώπινου δυναμικού κ.λπ.).

Translate »