Βέλτιστες πρακτικές

Δανικές ΜΜΕ

  • Οι Δανικές ΜΜΕ εστιάζουν στην προσπάθεια μετάβασης σε ηλεκτρικά οχήματα και δίνουν επίσης μεγάλη έμφαση στη χρήση ανακυκλωμένων υλικών ως πρώτες ύλες στις διαδικασίες παραγωγής τους. Όλες οι ΜΜΕ αναφέρουν ότι βλέπουν ευκαιρίες στη μορφή οικονομικών οφελών από την εδραίωση μιας ανακυκλωτικής διαδικασίας εντός της εταιρείας.

Αυστριακές ΜΜΕ

  • Οι Αυστριακές ΜΜΕ έχουν κάνει μια στροφή προς τη μεταφορά υλικών και προϊόντων μέσω τρένων αντί για φορτηγά, αξιοποιώντας ενέργεια που προέρχεται από βιομάζα. Αυτή η πρακτική οδήγησε όχι μόνο σε μείωση του κόστους αλλά και σε σημαντική μείωση του αποτυπώματος άνθρακα.

Πράσινο κτίριο Swire Properties

  • Το πράσινο κτίριο της Swire Properties χρησιμοποιεί τεχνικές τρισδιάστατης μοντελοποίησης για να βελτιστοποιήσει την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Διαθέτει έξυπνα συστήματα φωτισμού με ηλιακούς αισθητήρες και αισθητήρες κίνησης για να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας. Επιπλέον, υπάρχει ένα σύστημα παραγωγής βιοντίζελ που μετατρέπει χρησιμοποιημένο μαγειρικό λάδι σε καύσιμο, καθώς και η χρήση ανακυκλωμένων υλικών και υλικών με χαμηλές εκπομπές άνθρακα στην κατασκευή.

Ζέση

  • Η εταιρεία Ζέση ανέλαβε πρωτοβουλίες για τη μείωση της ανισότητας των φύλων, δίνοντας προτεραιότητα στην πρόσληψη γυναικών μηχανικών. Ξεκίνησε το 2015 με μόνο 5% γυναίκες μηχανικούς στην ομάδα της και κατάφερε να αυξήσει αυτό το ποσοστό σε 20% μέχρι το τέλος της χρονιάς.
Translate »