Δέκα βήματα για αποτελεσματικούς KPIs και τύποι KPIs

  1. Καθορίστε τον τρόπο με τον οποίο οι βασικοί δείκτες επιδόσεων (KPIs) θα χρησιμοποιηθούν στη ΜΜΕ.
  2. Συνδέστε τους με τους στρατηγικούς στόχους της ΜΜΕ σας.
  3. Ανάπτυξη SMART KPIs.
  4. Διατηρήστε τα με σαφήνεια οργανωμένα.
  5. Συνδυάστε τους KPIs που υστερούν και τους KPIs που οδηγούν.
  6. Μην το παρακάνετε με τους KPI.
  7. Οργανώστε τα δεδομένα σας.
  8. Πρέπει να γίνει κατανοητό το “γιατί” των KPI σας.
  9. Κρατήστε τα μάτια σας ανοιχτά και συνεχίστε να κινείστε.
  10. Σκεφτείτε μια επανάληψη.
Translate »