Διαχείριση της επαγγελματικής υγείας για την αύξηση της κοινωνικής βιωσιμότητας στις ΜΜΕ

Στόχος είναι να μειωθεί το άγχος και η καταπόνηση των εργαζομένων στο χώρο εργασίας.

Από τη μία πλευρά, οι καλές συνθήκες εργασίας και η υψηλή ποιότητα ζωής στο χώρο εργασίας μπορούν να προάγουν βιώσιμα την υγεία και τα κίνητρα, ενώ από την άλλη μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας, της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών και στη βελτίωση της καινοτομικής ικανότητας της ΜΜΕ. Αυτό δημιουργεί μια κατάσταση win-win για τους εργοδότες και τους εργαζόμενους και μπορεί επίσης να συμβάλει στη βελτίωση της εικόνας της εταιρείας ως καλός εργοδότης όσον αφορά την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Αυτό μπορεί να αυξήσει την κοινωνική βιωσιμότητα μιας εταιρείας τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά.

Προαγωγή της υγείας στις ΜΜΕ

Η σημαντικότερη προαγωγή της υγείας στις ΜΜΕ μπορεί να λάβει χώρα σε τρία επίπεδα:

  1. Άνθρωποι: (π.χ. μαθήματα σπονδυλικής στήλης, εκπαίδευση στη διαχείριση του άγχους, εμβολιασμός κατά της γρίπης κ.λπ.)
    οι παρεμβάσεις που σχετίζονται με την άσκηση είναι τα πιο συχνά προσφερόμενα μέτρα στις ΜΜΕ σήμερα.
  2. Εργασία: ασφάλεια στο χώρο εργασίας, υγιείς συνθήκες εργασίας (π.χ. βελτιώσεις σε
    εργονομία στο χώρο εργασίας ή στην οργάνωση της εργασίας).
  3. Σύστημα: Η συστημική πρόληψη αποσκοπεί στην προώθηση της υγιούς συνεργασίας εντός της ιεραρχίας της εταιρείας και της εταιρείας στο σύνολό της. (π.χ. οργάνωση ομάδων μικτής ηλικίας, συμφωνία της εταιρείας για αλληλεπίδραση με σεβασμό ή εκπαίδευση ηγεσίας).
Translate »