Η σημασία της Τριπλής Κατώτατης Γραμμής

Η διατήρηση της κερδοφορίας σε όλες τις τρεις διαστάσεις της βιωσιμότητας εξασφαλίζει την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα ενός οργανισμού.

Υπάρχουν δύο λόγοι για αυτό:

  1. Η Οδηγία της ΕΕ για την Αειφορία σχετικά με τις Εταιρικές Αναφορές (CRSD).
  2. Βελτιώνει την παραδοσιακή λογιστική κατώτατη γραμμή.
Translate »