Η σημασία των KPIs

 • Οι KPI είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για μια επιχείρηση να διασφαλίσει ότι οι ομάδες της προστατεύουν και υποστηρίζουν τους συνολικούς στόχους που έχει θέσει η επιχείρηση.
 • Γιατί πρέπει μια επιχείρηση να θέσει ορισμένους βασικούς δείκτες απόδοσης;
 • Είτε μετράτε πόσο επιτυχημένη είναι μια δουλειά είτε θέλετε να μετρήσετε την απόδοση των εργαζομένων, οι KPI είναι σημαντικοί επειδή κρατούν τις ομάδες να κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση συνολικά.
 • Τα KPI επιτρέπουν στο άτομο που τα χρησιμοποιεί να αντιδρά καλύτερα όταν κάτι που έχει ρυθμίσει δεν λειτουργεί σωστά, ενώ ταυτόχρονα τονίζουν πότε κάτι λειτουργεί σωστά και αποτελεσματικά και προσπαθεί να το βελτιώσει.
 • Κρατήστε τις ομάδες σας υπεύθυνες. Βεβαιωθείτε ότι όλοι μέσα στην ομάδα παρέχουν προστιθέμενη αξία με βασικούς δείκτες απόδοσης που θα βοηθήσουν τους εργαζόμενους να παρατηρήσουν την πρόοδό τους και τους ηγέτες να προχωρήσουν στις διαδικασίες διαχείρισης μιας επιχείρησης.

Γιατί οι KPI έχουν σημασία για την επιχείρησή σας;

 1. Παρακολούθηση της υγείας της εταιρείας. Δείχνει πόσο καλά αποδίδει ένας οργανισμός.
 2. Μέτρηση προόδου.
 3. Ευθυγράμμιση στόχων και στόχων. Δίνει πληροφορίες για την αναθεώρηση των σχεδίων, για να λειτουργήσει καλύτερα για τον οργανισμό.
 4. Προσδιορίστε τα προβλήματα που πρέπει να λυθούν.
 5. Αναλύστε τα πρότυπα και την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας.
 6. Εντοπίστε τα σημεία συμφόρησης και λάβετε αποφάσεις σχετικά με τους πόρους για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας.

Πώς μπορεί μια εταιρεία να επιλέξει τους κατάλληλους KPI;

 • Ξεκινήστε λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες που χρησιμοποιεί η ηγετική ομάδα στη διαχείριση του οργανισμού.
 • Σκεφτείτε και προσδιορίστε εάν αυτοί οι παράγοντες βοηθούν στην αξιολόγηση της προόδου της εταιρείας σε σχέση με τις δηλωμένες στρατηγικές της.
 • Βεβαιωθείτε ότι τα επιλεγμένα KPI είναι αρκετά σαφή, ώστε τα άτομα που διαβάζουν τις αναφορές να τα κατανοούν.
 • Πάντα να προσαρμόζετε τους KPI σας κατάλληλα στις ανάγκες της εταιρείας σας.
Translate »