Κοινωνική βιωσιμότητα: η κοινωνική συνιστώσα της βιωσιμότητας

Η κοινωνική βιωσιμότητα θα πρέπει να επιτρέπει μια σταθερή κοινωνία στην οποία όλοι οι άνθρωποι θα μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα. Θα πρέπει να συμβάλλει στη διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας καθώς και των εργασιακών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι ΜΜΕ στις οποίες εργάζονται οι άνθρωποι τους προσφέρουν ένα εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον. Συνεπώς, ο χώρος εργασίας διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην κοινωνική βιωσιμότητα. Σχετίζεται με πτυχές όπως:

  • Συμμόρφωση με τα εργασιακά δικαιώματα,
  • Κοινωνικά πρότυπα και
  • Υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, η οποία εφαρμόζεται και στον χώρο εργασίας.

Στις ΜΜΕ, ο στόχος είναι ίσες ευκαιρίες, δίκαιοι μισθοί και δίκαιη μεταχείριση για όλους.

Translate »