Μέτρηση της τριπλής κατώτατης γραμμής

Οι οργανισμοί έχουν πολλά περιθώρια επιλογής του τρόπου με τον οποίο θέλουν να μετρήσουν την Τριπλή Κατώτατη Γραμμή τους. Επομένως, είναι καλή πρακτική να εξετάζουν τι θέλουν να επιτύχουν σε κάθε πυλώνα όσον αφορά τα “θέματα”. Ο καθορισμός θεμάτων μπορεί να βοηθήσει τον οργανισμό να καθορίσει τις κατάλληλες μετρήσεις για την Τριπλή Κατώτατη Γραμμή.

Παραδείγματα θεμάτων για κάθε πυλώνα

Παραδείγματα βιώσιμων πρακτικών

Η Fairphone είναι μια ολλανδική κοινωνική επιχείρηση που ιδρύθηκε το 2013 με στόχο την ανάπτυξη ενός smartphone που δεν προκαλεί βλάβη στους ανθρώπους ή το περιβάλλον. Με έδρα το Άμστερνταμ, προσπαθεί να δημιουργήσει μια πιο δίκαιη και βιώσιμη βιομηχανία ηλεκτρονικών.

Η Fairphone εφοδιάζεται με ορυκτά χωρίς συγκρούσεις, διασφαλίζει δίκαιες συνθήκες εργασίας και σχεδιάζει τα τηλέφωνά της με τρόπο που να είναι μακροχρόνια και ευκολότερα επισκευάσιμα. Επίσης, διαθέτουν αρθρωτό σχεδιασμό που επιτρέπει την αντικατάσταση εξαρτημάτων, μειώνοντας τα ηλεκτρονικά απόβλητα.

Η δέσμευση της Fairphone στην βιωσιμότητα τους έχει βοηθήσει να δημιουργήσουν μια μοναδική θέση στην ανταγωνιστική αγορά smartphone. Οι ηθικές και βιώσιμες πρακτικές τους έχουν προσελκύσει μια πιστή βάση πελατών που εκτιμά την αποστολή τους, οδηγώντας σε αυξημένη εμπιστοσύνη στην επωνυμία τους και στη διατήρηση των πελατών.

Ο Κατάλογος Πράσινων Παρόχων είναι ένας διαδικτυακός πόρος με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο που βοηθά τους ανθρώπους να εντοπίσουν πράσινες και ηθικές επιχειρήσεις σε διάφορους τομείς. Ο στόχος του είναι να προωθήσει την βιώσιμη κατανάλωση και να υποστηρίξει επιχειρήσεις που δεσμεύονται σε ηθικά και περιβαλλοντικά πρότυπα.

Ο Κατάλογος Πράσινων Παρόχων προωθεί επιχειρήσεις που είναι αφοσιωμένες στη βιωσιμότητα, παρέχοντάς τους μια πλατφόρμα για να φτάσουν συνειδητούς καταναλωτές. Πραγματοποιεί προσεκτικό έλεγχο των εταιρειών που αναφέρει στον κατάλογο για να διασφαλίσει ότι πληρούν συγκεκριμένα ηθικά και περιβαλλοντικά πρότυπα.

Παρέχοντας μια πλατφόρμα για βιώσιμες επιχειρήσεις, ο Κατάλογος Πράσινων Παρόχων έχει καθιερωθεί ως ένας πόρος για βιώσιμα προϊόντα και υπηρεσίες. Αυτό τους έχει βοηθήσει να προσελκύσουν μια σταθερή ροή χρηστών που ενδιαφέρονται για τη βιώσιμη ζωή, οδηγώντας σε αυξημένη επισκεψιμότητα του ιστότοπου και πιθανά έσοδα από διαφημίσεις.

Η Greenbone Networks είναι μια μικρή εταιρεία ασφάλειας πληροφορικής με έδρα στη Γερμανία που ειδικεύεται σε λύσεις διαχείρισης ευπάθειας. Έχοντας ισχυρή δέσμευση στη βιωσιμότητα, χρησιμοποιούν ενεργειακά αποδοτικό υλικό στα προϊόντα τους και προωθούν φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές στον τομέα της εργασίας.

Η Greenbone Networks χρησιμοποιεί ενεργειακά αποδοτικό υλικό στα προϊόντα της, μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας. Προωθούν επίσης την εξ αποστάσεως εργασία για τη μείωση των εκπομπών που σχετίζονται με τις μετακινήσεις. Στον χώρο του γραφείου τους, στοχεύουν στη μείωση των απορριμμάτων και την προώθηση της ανακύκλωσης.

Η δέσμευση της Greenbone Networks στη βιωσιμότητα έχει μειώσει τον περιβαλλοντικό τους αντίκτυπο και έχει προσελκύσει πελάτες που εκτιμούν τις πράσινες πρακτικές στον τομέα της πληροφορικής. Επιπλέον, οι βιώσιμες πρακτικές τους έχουν πιθανότατα συμβάλει στην ικανοποίηση και τη διατήρηση των εργαζομένων, καθώς πολλοί εργαζόμενοι εκτιμούν την εργασία για μια εταιρεία που νοιάζεται για το περιβάλλον.

Η Interface, Inc. είναι παγκόσμιος ηγέτης στον σχεδιασμό και την παραγωγή πλακιδίων σπονδυλωτών χαλιών. Έχουν ισχυρή δέσμευση για τη βιωσιμότητα και καταβάλλουν προσπάθειες για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεών τους.

Η Interface, Inc. έχει δεσμευτεί να είναι μια εταιρεία ουδέτερη από εκπομπές άνθρακα. Έχουν εφαρμόσει μια σειρά από πρωτοβουλίες βιωσιμότητας, περιλαμβανομένης της ανακύκλωσης παλιών χαλιών σε νέα προϊόντα, της υπεύθυνης προμήθειας υλικών και της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Επίσης, παρέχουν μια αριθμομηχανή που επιτρέπει στους πελάτες να μετρούν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των επιλογών των δαπέδων τους.

Η δέσμευση της Interface, Inc. στη βιωσιμότητα τους έχει βοηθήσει να ξεχωρίσουν στην ανταγωνιστική αγορά των πλακιδίων χαλιών. Οι βιώσιμες πρακτικές τους έχουν προσελκύσει πελάτες που εκτιμούν την περιβαλλοντική ευθύνη, οδηγώντας σε αυξημένες πωλήσεις. Επιπλέον, η δέσμευσή τους να μειώσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις πιθανότατα έχει οδηγήσει σε εξοικονόμηση κόστους, καθώς έχουν μειώσει την κατανάλωση ενέργειας και τα απόβλητά τους.

Translate »