Οικονομικοί δείκτες KPIs

1. βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες KPI

  • Περιθώριο λειτουργικού κέρδους

2. εκτεταμένοι χρηματοοικονομικοί δείκτες KPI

  • Απόδοση της επένδυσης
Translate »