Ο ορισμός, η σημασία και τα οφέλη της αποτελεσματικής βιώσιμης διαχείρισης

Ορισμός της Αποτελεσματικής Βιώσιμης Διαχείρισης

Βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές στην καθημερινή τους απόφαση διαχείρισης, γεωργία, εγκαταστάσεις και κοινότητες με στόχο τη μείωση των εκπομπών, την ενθάρρυνση της ανάπτυξης και τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας πόρων για τις μελλοντικές γενιές.

Σημασία της Αποτελεσματικής Βιώσιμης Διαχείρισης

  • Η κλιματική αλλαγή είναι μια μεγάλη απειλή
  • Η συμπεριφορά των πελατών αλλάζει καθώς οι πελάτες επιλέγουν επωνυμίες που έχουν πιο ηθικές και περιβαλλοντικά βιώσιμες πρακτικές και αξίες

Οφέλη Αποτελεσματικής Αειφόρου Διαχείρισης

  • Μειωμένο Κόστος
  • Αυξημένα Κέρδη
  • Βελτιωμένη δημόσια εικόνα
  • Μεγαλύτερη ικανοποίηση των εργαζομένων
  • Ενισχυμένη Κοινωνική Ευθύνη
Translate »