Ο ορισμός της τριπλής κατώτατης γραμμής

Η τριπλή κατώτατη γραμμή είναι ένα επιχειρηματικό μοντέλο βιωσιμότητας που προτείνει στους οργανισμούς να μετρούν τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπό τους —μαζί με τις οικονομικές τους επιδόσεις— αντί να επικεντρώνονται μόνο στο να βγάλουν χρήματα ή στην παραδοσιακή «κατώτατη γραμμή».

Translate »