Ποια είναι τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του;

Αρθρωτή και επεκτάσιμη 

 • Ολόκληρο το διαδικτυακό εργαλείο μπορεί να προσαρμοστεί για όλους τους τύπους εταιρικών δομών και κλάδων.
 • Πολύγλωσσο: διαθέσιμο στα αγγλικά, ισπανικά, ελληνικά, ολλανδικά, γερμανικά, βουλγαρικά. Στο μέλλον μπορούν να ενσωματωθούν και άλλες γλώσσες.
 • Διαθέτει responsive web design για να διασφαλίζει την προσβασιμότητα και τη συμβατότητα με όλες τις συσκευές και τα προγράμματα περιήγησης (υπολογιστές, φορητοί υπολογιστές, tablet, smartphones).
 • Οι χρήστες έχουν συγκεκριμένους ρόλους και δικαιώματα πρόσβασης

Αξιολόγηση, υποβολή εκθέσεων και πεδία δράσης

 • Ένας δυναμικός διαδραστικός πίνακας οργάνων παρέχει στη διοίκηση μια γρήγορη και ακριβή επισκόπηση των δεικτών απόδοσης με μια ματιά.
 • Οι χρήστες (ΜΜΕ και SR) δημιουργούν δυναμικές αναφορές στο διαδίκτυο, αρχεία PDF και Excel που μπορούν να μεταφορτωθούν, να αποθηκευτούν ή/και να εκτυπωθούν.
 • Οι χρήστες μπορούν να μεταφορτώσουν έγγραφα σχετικά με τους δείκτες σε μορφή Pdf, Excel, Doc ή PPT.
 • Οι χρήστες που έχουν οριστεί από την εταιρεία μπορούν να ορίζουν δείκτες βιωσιμότητας για κάθε πυλώνα, οι οποίοι υπερβαίνουν τους ήδη διαθέσιμους τυπικούς δείκτες.
 • Εμφάνιση όλων των δεδομένων από κάθε πυλώνα για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων κάθε πυλώνα και των δεικτών του με τη μορφή γραφικών παραστάσεων και διαγραμμάτων που μπορούν να αποσταλούν και να μεταφορτωθούν
 • Διαφοροποίηση μεταξύ ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών: εισαγωγή αριθμητικών τιμών, νομισματικών πληροφοριών, εισαγωγή κειμένου, επιλογή πολλαπλών επιλογών.

Συλλογή και δημοσιοποίηση δεδομένων 

 • Τα δεδομένα μεταφέρονται άμεσα και ταυτόχρονα μεταξύ όλων των συμμετεχόντων
 • Κάθε χρήστης έχει πρόσβαση ακριβώς στους χώρους εργασίας, τα αρχεία δεδομένων και τα έγγραφα που χρειάζεται.
 • Ο χρήστης λαμβάνει ειδοποιήσεις όταν τα οικονομικά στοιχεία των ΜΜΕ του και άλλοι πυλώνες εμφανίζονται πιο υγιείς ή πιο αργοί.
 • Όλα τα δεδομένα που εισάγονται κρυπτογραφούνται σύμφωνα με τους κανονισμούς GDPR.
Translate »