Ποιοι είναι οι τελικοί χρήστες;

Το εργαλείο ελέγχου SustainSMEs συγκεντρώνει διάφορους ενδιαφερόμενους, συγκεκριμένα

  • Ιδιοκτήτες επιχειρήσεων/διαχειριστές της εταιρείας
  • Ρυθμιστής βιωσιμότητας
  • Οικονομικοί διαχειριστές/επικεφαλής του τμήματος προσωπικού
  • Διαχειριστές περιβάλλοντος
  • Κάθε άλλος υπάλληλος που είναι υπεύθυνος για τη συλλογή/καταγραφή δεδομένων
Translate »