Σημασία των προγραμμάτων δέσμευσης εργαζομένων

Τύποι περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των εργαζομένων

  • Απαιτούμενη ΕΕΒ: Συμπεριφορά που είναι υποχρεωτική από τον οργανισμό.
  • Εθελοντική ΕΕΒ: Συμπεριφορά που υπερβαίνει τις εργασιακές ευθύνες και περιλαμβάνει αλλαγές στις εργασιακές διαδικασίες, ενεργή συμμετοχή σε περιβαλλοντικά έργα και προγράμματα, υποστήριξη σε συναδέλφους και άλλες πράξεις που βελτιώνουν το οργανωτικό, κοινωνικό και ψυχολογικό κλίμα μιας επιχείρησης με περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.
Translate »