Τα ποιοτικά επίπεδα βιωσιμότητας των οργανισμών

  1. Απόρριψη
  2. Μη ανταπόκριση
  3. Συμμόρφωση
  4. Αποδοτικότητα
  5. Στρατηγική προληπτική δράση
  6. Η επιχείρηση βιωσιμότητας
Translate »