Τελικές παρατηρήσεις

  • Το Τριπλής Κάτω Γραμμής Sustainability Business Model είναι σημαντικό επειδή μόνο μέσω της ταυτόχρονης εξέτασης των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών επιπτώσεων των αποφάσεών του μπορεί ένας οργανισμός να διασφαλίσει την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του.
  • Οι οργανισμοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν την προσέγγιση SMART (Έξυπνο, Μετρήσιμο, Επιτεύξιμο, Ρεαλιστικό, Χρονοδιαγραμματισμένο) για να ανέβουν σταδιακά στη σκάλα των έξι επιπέδων βιωσιμότητας.
  • Είναι επίσης καλή πρακτική για τους οργανισμούς να εξετάζουν τι θέλουν να επιτύχουν σε κάθε πυλώνα σχετικά με τα “θέματα”.
Translate »