Τι είναι το εργαλείο ελέγχου ψηφιακής βιωσιμότητας;

Μια σπονδυλωτή, διαδικτυακή λύση ελέγχου βιωσιμότητας που αποσκοπεί στην παρακολούθηση των επιδόσεων βιωσιμότητας μιας ΜΜΕ σε σχέση με τους τρεις πυλώνες της εταιρικής βιωσιμότητας: Οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική.

Το ψηφιακό εργαλείο ελέγχου της βιωσιμότητας αναπτύχθηκε για να βοηθήσει στην τεκμηρίωση και αξιολόγηση, καθώς και στη στρατηγική ευθυγράμμιση των διαδικασιών της εταιρείας.

Translate »