Back

Module 4: Milieupijler KPI’s

Doel van de module

Het doel van deze module is het definiëren van de KPis van de Milieupijler. Milieupijler KPI’s zijn gericht op het meten van de duurzaamheidsprestaties, het beheren en minimaliseren van het afval in watergebruik, transport, afvalverwerking (recycling en verwijdering)

Leerresultaten

Via deze module kunnen leerlingen:

  1. Wat wel? Hoe meet je?
  2. Erken het belang van milieu-KPI’s
  3. De rol van de verslaggevingsstandaarden
  4. Milieubeheersystemen en hun toepassingsgebied
  5. Stel milieu-emissies in en volg deze
Translate »