Beheer van de gezondheid op het werk om de sociale duurzaamheid in het MKB te vergroten

Het doel is om de stress en werkdruk die werknemers op de werkplek kunnen hebben te optimaliseren en hun persoonlijke middelen te versterken.

Aan de ene kant kunnen goede arbeidsomstandigheden en een hoge kwaliteit van leven op de werkplek de gezondheid en motivatie duurzaam bevorderen, aan de andere kant kunnen ze helpen de productiviteit, product- en servicekwaliteit te verhogen en het innovatievermogen van het MKB te verbeteren. Dit creëert een win-win situatie voor werkgevers en werknemers en kan ook helpen om het imago van het bedrijf als goed werkgever op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen te verbeteren. Dit kan de maatschappelijke duurzaamheid van een bedrijf zowel intern als extern vergroten.

Gezondheidsbevordering in het MKB

De belangrijkste gezondheidsbevordering in het MKB kan op drie niveaus plaatsvinden:

  1. Personen: Gedragspreventie is gericht op een gezonde zelfbeheersing door individuen (bijv. wervelkolomcursussen, stressmanagementtraining, griepvaccinaties, enz.) Oefening-gerelateerde interventies zijn momenteel de meest aangeboden maatregelen in kmo’s.
  2. Werk: Veiligheid op het werk, gezonde arbeidsomstandigheden (bijv.  Verbeteringen in ergonomie op de werkplek of in de arbeidsorganisatie).
  3. Systeem: Systeempreventie is gericht op gezonde interacties, in de hiërarchie van een bedrijf en in het bedrijf als geheel. (Bijvoorbeeld het organiseren van gemengde leeftijdsgroepen, een bedrijfsovereenkomst over respectvolle interactie of leiderschapstraining.)
Translate »