De definitie, het belang en de voordelen van effectief duurzaam beheer

Definitie van effectief duurzaam beheer

Duurzame bedrijfspraktijken tot hun dagelijkse managementbeslissingen, landbouw, faciliteiten en gemeenschappen met als doel de uitstoot te verlagen, groei aan te moedigen en de beschikbaarheid van hulpbronnen voor toekomstige generaties te waarborgen.

Belang van effectief duurzaam beheer

  • Klimaatverandering is een grote bedreiging
  • Het gedrag van klanten verandert omdat klanten kiezen voor een merk met meer ethische en ecologisch duurzame praktijken en waarden

Voordelen van effectief duurzaam beheer

  • Lagere kosten
  • Hogere winst
  • Verbeterd openbaar imago
  • Grotere medewerkerstevredenheid
  • Meer sociale verantwoordelijkheid
Translate ยป