Implementatie van de Triple Bottom Line

Met behulp van de SMART-aanpak kunnen organisaties doelen stellen om geleidelijk van het ene categorische duurzaamheidsniveau naar het volgende te stijgen. De doelen moeten zijn:

  • Specifiek
  • Meetbaar
  • Toewijsbaar
  • Realistisch
  • Tijdig
Translate ยป